Etymologie slova plachta

Slovo plachta pochází z praslovanského, nedoloženého slova plachъta, což znamená široký kus látky, a které je odvozeno od slova placha, označujícího něco plochého a širokého. Stejný základ mají i rekonstruovaná slova plochъ ploskъ  (plochý, ploský). Podobné výrazy najdeme ve všech slovanských jazycích (kromě makedonštiny a bulharštiny). Např. polština má výraz plachta, ruština pláchta což je plátěný pytel nebo šátek. V srbštině a chorvatštině najdeme slovo plähta ve významu ubrus či plachta. Existuje i hypotéza, že jde o přejetí starohornoněmeckého slova blaha, označujícího hrubé plátno na krytí vozů. To je však méně pravděpodobné.

Frazém: Es kommt der Tag!

Německá věta Es kommt der Tag!, která znamená Přijde den!, byla používána nacistickými členy Sudetoněmecké strany ve 30. letech minulého století jako hrozba připojením Sudet k německé říši.

Doporučení pro použití: Nepoužívejte ji, pokud nemluvíte o nacistech a nebo nejste, nebo nechcete vypadat jako neonacista.

aktualne.cz…premier-v-sms-pouzil-nacisticke-heslo

de.wikipedia.org…Es_kommt_der_Tag

O Nesmrtelnosti chrousta

ChroustNesmrtelnost chrousta je překvapivě častá myšlenka. Je zvláštní, že se jí lidé zabývají, aniž by bylo přesně řečeno, co je vlastně myšleno jako nesmrtelnost, co se míní označením chroust, ani co mají tyhle dvě věci krucinal společného. Nesmrtelnost je cosi velkolepého, nedosažitelného a odpradávna vytouženého. Vedle toho chroust je jen malý, bezvýznamný tvor, jemuž málokdo věnuje pozornost. Leda na něj šlápne: Chroust! Paradoxní spojení obou pak asi dokázalo kdekomu pozvednout koutky a tak se nejspíš ujal tento frazém označující bezvýznamné hluboké přemýšlení hraničící až s nicneděláním.